Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Izziņas pieprasījuma apskate

Izziņas pieprasījuma apskates formā tiek attēlota pieprasījuma informācija un šī pieprasījuma statuss.

Lai skatītu savus iesniegtos izziņas pieprasījumus:

  1. Autentificējieties portālā (sk. Autentificēšanās portālā).
  2. Noklikšķiniet uz sava lietotājvārda portāla augšējā joslā – tiek atvērta lietotāja konta loga sadaļa „Konts”.
  3. Atveriet lietotāja konta loga sadaļu „Pakalpojumi” – tiek atvērts iesniegto pieprasījumu saraksts (sk. Iesniegto pieprasījumu apskate).

Savu iesniegto pieprasījumu sarakstā atlasiet nepieciešamo pieprasījumu un atveriet to:

Pieprasījuma formas augšējā labā daļā tiek attēlots pieprasījuma statuss:

  • Reģistrēts – izziņas pieprasījums ir reģistrēts pakalpojuma sniedzēja informācijas sistēmā, iesniegumam piešķirts numurs;
  • Apstrādē – tiek veikta izziņas sagatavošana;
  • Gaida apmaksu – portālā pieejams pakalpojuma apmaksas rēķins (sk. Pakalpojumu rēķinu apskate), kuru nepieciešams apmaksāt;
  • Rēķins apmaksāts – pakalpojuma sniedzējs saņēmis apmaksu par izziņas sagatavošanas pakalpojumu;
  • Izpildīts – izziņa ir sagatavota, nosūtīta pa pastu, vai e-pastu, saņemamas arhīva klientu apkalpošanas centrā vai ir lejupielādējamas portālā – atkarībā no pieprasījumā norādītās atbildes saņemšanas vietas;
  • Anulēts – pakalpojuma sniedzējs anulē pieprasījumu, ja nav apmaksāts ar šo pieprasījumu saistītais rēķins.

Piezīme! Izziņas pieprasījuma statuss tiek attēlots, kad pieprasījums ir reģistrēts arhīvu informācijas sistēmā.

 


Uz augšu

alt