Lūdzu uzgaidiet...

Izziņas pieprasījuma apskate

Izziņas pieprasījuma apskates formā tiek attēlota pieprasījuma informācija un šī pieprasījuma statuss.

Lai skatītu savus iesniegtos izziņas pieprasījumus:

  1. Autentificējieties portālā (sk. Autentificēšanās portālā).
  2. Noklikšķiniet uz sava lietotājvārda portāla augšējā joslā – tiek atvērta lietotāja konta loga sadaļa „Konts”.
  3. Atveriet lietotāja konta loga sadaļu „Pakalpojumi” – tiek atvērts iesniegto pieprasījumu saraksts (sk. Iesniegto pieprasījumu apskate).

Savu iesniegto pieprasījumu sarakstā atlasiet nepieciešamo pieprasījumu un atveriet to:

Pieprasījuma formas augšējā labā daļā tiek attēlots pieprasījuma statuss:

  • Reģistrēts – izziņas pieprasījums ir reģistrēts pakalpojuma sniedzēja informācijas sistēmā, iesniegumam piešķirts numurs;
  • Apstrādē – tiek veikta izziņas sagatavošana;
  • Gaida apmaksu – portālā pieejams pakalpojuma apmaksas rēķins (sk. Pakalpojumu rēķinu apskate), kuru nepieciešams apmaksāt;
  • Rēķins apmaksāts – pakalpojuma sniedzējs saņēmis apmaksu par izziņas sagatavošanas pakalpojumu;
  • Izpildīts – izziņa ir sagatavota, nosūtīta pa pastu, vai e-pastu, saņemamas arhīva klientu apkalpošanas centrā vai ir lejupielādējamas portālā – atkarībā no pieprasījumā norādītās atbildes saņemšanas vietas;
  • Anulēts – pakalpojuma sniedzējs anulē pieprasījumu, ja nav apmaksāts ar šo pieprasījumu saistītais rēķins.

Piezīme! Izziņas pieprasījuma statuss tiek attēlots, kad pieprasījums ir reģistrēts arhīvu informācijas sistēmā.