Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Izziņu pieprasījumi

Iesniedzot portālā izziņas pieprasījumu, pieprasīto izziņu var saņemt kādā no arhīva klientu apkalpošanas centriem, pa pastu, e-pastu vai arī lejupielādēt portālā.

Pieprasījuma iesniegšanas, apstrādes un pakalpojuma saņemšanas scenārijs:

  1. Pakalpojuma pieprasītājs izvēlas nepieciešamās izziņas veidu.
  2. Pakalpojuma pieprasītājs aizpilda izziņas pieprasījuma formu un iesniedz to pakalpojuma sniedzējam (sk. Pieprasījums savā vārdā , Pieprasījums ar pilnvarojumuJuridiskas personas pieprasījums).
  3. Aizpildot formu, norāda informāciju par pieprasījuma tēmu, izziņas saņemšanas veidu un citu prasīto informāciju atkarībā no nepieciešamās izziņas. Pēc pieprasījuma iesniegšanas tā statuss „Iesniegts”.
  4. Pakalpojuma sniedzējs saņem pieprasījumu, uzsāk tā apstrādi, reģistrē. Pieprasījuma statuss „Reģistrēts”.
  5. Kad pakalpojuma sniedzējs uzsāk izziņas sagatavošanu, pieprasījuma statuss „Apstrādē”.
  6. Visa informācija par izziņas pieprasījumu, tai skaitā pieprasījuma statuss pieejama izziņas pieprasījuma apskates formā (sk. Izziņas pieprasījuma apskate).
  7. Kad izziņa sagatavota, pakalpojuma pieprasītājam izsūta rēķinu.
  8. Kad pakalpojuma sniedzējs saņem informāciju par rēķina apmaksu, pieprasījuma statuss tiek nomainīts uz „Izpildīts”.
  9. Izziņu var saņemt pieprasījumā norādītajā arhīva klientu apkalpošanas centrā, vai tās tiek nosūtītas pa pastu vai e-pastu – saskaņā ar pieprasījumā norādīto izziņas saņemšanas veidu. Ja izziņa paredzēta iesniegt iestādei, to nosūta arī šai iestādei. Ja izziņas saņemšanas veids pieprasījumā norādīts „portālā”, portālā pieejama izziņas datne lejupielādēšanai (sk. Izziņas saņemšana portālā).

 


Uz augšu

alt