Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Izziņas saņemšana portālā

Ja iesniedzot izziņas pieprasījumu, atbildes saņemšanas vietu un veidu norādījāt „Portālā”, tad sagatavotā izziņa tiek pievienota pieprasījumam, kur to var lejupielādēt un saglabāt uz sava datora. Izziņas datne pieprasījuma var būt pievienota, kad pieprasījums ir izpildīts, t.i., tā statuss ir „Izpildīts”.

Lai lejupielādētu saņemto izziņu:

  1. Autentificējieties portālā (sk. Autentificēšanās portālā).
  2. Atveriet savu iesniegto pieprasījumu sarakstu (sk. Iesniegto pieprasījumu apskate).

Ja izziņas pieprasījumam pievienotas izsniedzamās datnes, pie ieraksta attēlota ikona Uzklikšķiniet uz ikonas, lai izvērstu ierakstu un skatītu datnes. Lai atvērtu vai lejupielādētu pievienoto datni, noklikšķiniet uz datnes nosaukuma. Ierakstu var savērst, noklikšķinot uz ikonas

 


Uz augšu

alt