Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Latvijas Universitātes studentu datu bāze

Datubāze Latvijas Universitātes studenti ir daļa no Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Arhīvistu biedrības 2009. un 2010. gadā realizētā projekta „Latvijas augstskolu studenti. 1862–1945”, kuru atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds un kura tālejošais mērķis bija izveidot Latvijas augstskolās no 1862. līdz 1945. gadam studējušo personu datubāzi. Bija iecerēts, ka datubāze aptvers Latvijas Valsts vēstures arhīvā un Latvijas Valsts arhīvā uzglabātās Latvijas Universitātes, Rīgas Politehniskā institūta, Latvijas Konservatorijas, Mākslas akadēmijas un Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas audzēkņu – apmēram 45 000 personu – studiju lietas.

Šobrīd Studentu datubāze apkopo informāciju par personām, kas 1919.–1944. gadā uzsākušas studijas Latvijas Universitātē un kuru dokumenti atrodami Latvijas Valsts vēstures arhīva 7427. fondā "Latvijas Universitāte". Datubāze vienlaikus ir rādītājs trim no minētā fonda četrpadsmit aprakstiem:

  • 1. apraksts –1919.–1939. gadā studijas uzsākušās personas (23379 lietas);
  • 2. apraksts –1941.–1944. gadā (vācu okupācijas laikā) studijas uzsākušās personas (3834 lietas);
  • 4. apraksts –1940. gadā (padomju okupācijas laikā) studijas uzsākušās personas (1248 lietas).

Datubāze satur pamatinformāciju par personu un tās studiju procesu. Plašāku informāciju var iegūt no dokumentiem, kas atrodami studentu lietās:

  • personas dzīves apraksti;
  • personas dokumentu noraksti (dzimšanas apliecības, pases u.c.);
  • personas iesniegumi;
  • iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti (vidējās izglītības atestāti, iepriekš iegūtās augstākās izglītības diplomi);
  • studiju procesu raksturojoši materiāli (studentu kartes, studiju grāmatiņas, noslēguma darbu kopsavilkumi un to recenzijas, diploma pārbaudījuma protokoli) u.c.

Informācija, kas nepieciešama studentu lietu pasūtīšanai arhīvā, atrodama laukā „Fonds”, „Apraksts” un „Lieta”.

 


Uz augšu

alt