Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Raduraksti (Pieejams testa režīmā)

Jaunā Radurakstu vietnes adrese https://raduraksti.arhivi.lv

NB! Jaunajā vietnē jāreģistrējas no jauna, iepriekšējās lapas autorizācijas dati nebūs derīgi.


LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva projekta Raduraksti pamatmērķis ir paplašināt dzimtu vēstures pētniecības iespējas. Projekta ietvaros tiek veidota virtuāla arhīva lasītava, kurā visiem interesentiem ir iespēja veikt savas dzimtas vēstures izpēti jebkur, kur pieejams internets.

Radurakstos pieejamas Latvijas evaņģēliski luterisko, Romas katoļu, pareizticīgo, baptistu, reformātu, uniātu un vecticībnieku draudžu baznīcu grāmatas, rabinātu metriku grāmatas līdz 1905. gadam, kā arī 1. Viskrievijas tautas skaitīšanas (1897. gadā) Kurzemes, Vitebskas un Vidzemes guberņās dokumenti.

Sīkāka informācija par Radurakstos atrodamajiem dokumentiem ir atrodama šeit.

 

 


Uz augšu

alt