Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Audiovizuālā, skaņas un foto dokumenta kopijas pieprasījuma apskate

Pieprasījuma apskates formā tiek attēlota pieprasījuma informācija, pieprasījuma statuss, ar pieprasījumu saistītā sarakste. No pieprasījuma apskates formas var pievienot jaunu sarakstes ierakstu, lai nosūtītu informāciju pakalpojuma sniedzējam.

Lai skatītu savu iesniegto audiovizuālo, skaņas un foto dokumenta kopijas pieprasījumu:

  1. Autentificējieties portālā (sk. Autentificēšanās portālā).
  2. Noklikšķiniet uz sava lietotājvārda portāla augšējā joslā – tiek atvērta lietotāja konta loga sadaļa „Konts”.
  3. Atveriet lietotāja konta loga sadaļu „Pakalpojumi” – tiek atvērts iesniegto pieprasījumu saraksts (sk. Iesniegto pieprasījumu apskate).

Savu iesniegto pieprasījumu sarakstā atlasiet nepieciešamo pieprasījumu (sk. Iesniegto pieprasījumu apskate) un atveriet to:

Pieprasījuma formas augšējā labā daļā tiek attēlots pieprasījuma statuss:

Reģistrēt – pieprasījums ir reģistrēts, tam ir piešķirts numurs;

Apstrādē – pieprasījums tiek apstrādāts;

Gaida apmaksu – portālā pieejams rēķins (sk. Pakalpojumu rēķinu apskate), kuru nepieciešams apmaksāt;

Rēķins apmaksāts – pakalpojuma sniedzējs saņēmis apmaksu;

Gatavo kopiju – tiek gatavotas pieprasīto dokumentu kopijas;

Izpildīts – pieprasījums ir izpildīts, dokumentu kopijas ir nosūtītas pa pastu vai e-pastu, saņemamas arhīva klientu apkalpošanas centrā vai ir lejupielādējamas portālā – atkarībā no pieprasījumā norādītās atbildes saņemšanas vietas;

Noraidīts – ja apstrādājot pieprasījumu tiek konstatēts, ka pakalpojumu sniegt nevar, pieprasījums tiek noraidīts. Noraidīšanas komentāru var skatīt, pozicionējot peles kursoru uz ikonas ;

Anulēts – pakalpojuma sniedzējs anulē pieprasījumu, ja nav apmaksāts ar šo pieprasījumu saistītais rēķins.

Piezīme! Pieprasījuma statuss tiek attēlots, kad pieprasījums ir reģistrēts arhīvu informācijas sistēmā.

Ja ir noraidīts kāds no pieprasītajiem dokumenta kopijas pieprasījumiem, tad pieprasīto dokumentu kopiju sarakstā pie atbilstošā ieraksta tiek attēlots noraidīšanas iemesls.

Formas lejasdaļā attēlota sarakste ar pakalpojuma sniedzēju. Šeit redzama informācija, kuru nosūtījis pakalpojuma sniedzējs, kā arī ir iespēja nosūtīt savu ziņojumu pakalpojuma sniedzējam (sk. Sarakste ar pakalpojuma sniedzēju).


Uz augšu

alt