Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Papīra dokumenta kopiju pasūtīšanas pieprasījumi

Iesniedzot portālā papīra dokumentu kopiju pasūtīšanas pieprasījumu, dokumentu kopijas var saņemt kādā no arhīva klientu apkalpošanas centriem, pa pastu, e-pastu vai arī lejupielādēt portālā.

Pieprasījuma iesniegšanas, apstrādes un pakalpojuma saņemšanas scenārijs:

  1. Pakalpojuma pieprasītājs aizpilda pieprasījuma formu un iesniedz dokumentu kopiju pieprasījumu (sk. Papīra dokumenta kopiju pasūtīšanas pieprasījuma iesniegšana). Aizpildot formu, norāda informāciju par pakalpojuma saņēmēju, nepieciešamajiem dokumentiem un dokumentu kopiju saņemšanas veidu. Iesniedz pieprasījumu.
  2. Pakalpojuma sniedzējs saņem pieprasījumu, uzsāk tā apstrādi. Pieprasījums statuss „Apstrādē”.
  3. Nepieciešamības gadījumā pakalpojuma sniedzējs nosūta pakalpojuma pieprasītājam sarakstes ierakstu, precizējot vai pieprasot papildu informāciju. Ja kāds no pieprasītajiem dokumentiem nav pieejams, tas tiek noraidīts, norādot noraidīšanas pamatojumu. Visa informācija par pakalpojumu, tai skaitā pakalpojuma statuss un sarakste ar pakalpojuma sniedzēju pieejama pieprasījuma apskates formā (sk. Papīra dokumentu kopiju pieprasījuma apskate).
  4. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo un nosūta pakalpojuma apmaksas rēķinu. Visi ar pakalpojumiem saistītie rēķini pieejami portālā (sk. Pakalpojumu rēķinu apskate).
  5. Pakalpojuma pieprasītājs apmaksā rēķinu.
  6. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo pieprasītās dokumentu kopijas. Kad kopijas sagatavotas, pieprasījuma statuss „Izpildīts”.
  7. Dokumentu kopijas pieejamas arhīvā, vai tiek nosūtītas pa pastu vai e-pastu – saskaņā ar pieprasījumā norādīto kopiju saņemšanas veidu. Ja dokumentu kopiju saņemšanas veids pieprasījumā norādīts „portālā”, portālā pieejamas dokumentu kopijas lejupielādēšanai (sk. Dokumentu kopiju saņemšana portālā).

 


Uz augšu

alt