Lūdzu uzgaidiet...

Juridiskas personas pieprasījums

Lai iesniegtu izziņas pieprasījumu datu pasūtīšanai un saņemšanai juridiskas personas vārdā:

 1. Autentificējieties portālā (sk. Autentificēšanās portālā).
 2. Atveriet sadaļu portālā Pakalpojumi - E-pakalpojumi - Arhīva izziņas pieprasīšana
 3. Izvēlieties izziņas veidu "Juridiskas personas pieprasījums (veidlapa)"
 4. Aizpildiet izziņas pieprasījuma formu, ņemot vērā, ka obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *:
 • Juridiskās personas dati – ievadiet juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, norādiet adresi, izvēloties valsti, pilsētu, novadu vai pagastu, ierakstot adresi un pasta indeksu. Ierakstiet tālruņa numuru un informāciju par amatpersonu:

 • Pieprasījuma saturs – noklikšķiniet uz [Norādīt] un atzīmējiet pieprasījuma tēmu un vienu vai vairākas apakštēmas, aizpildiet atbilstošās tēmas formas laukus un norādiet atbildes veidu. Ja nepieciešams, ierakstiet papildu informāciju atbilstošajā laukā:

 • Vai sagatavoto izziņu iesniegsiet institūcijā – ja izziņa iesniedzama institūcijā, ieklikšķiniet izvēles rūtiņā un ierakstiet institūcijas nosaukumu. Šādā gadījumā arhīvs izziņu nosūta arī institūcijai. Ja izziņa nav iesniedzama institūcijā, izvēles rūtiņu un teksta lauku atstājiet neizpildītu:

 • Pievienotie dokumenti – lai pievienotu izziņai dokumentus, piemēram, pases kopiju, noklikšķiniet uz [Pievienot] un augšupielādējiet datni, izmantojot operētājsistēmas standarta saskarni:

 • Pakalpojuma informācija – norāda vēlamo pakalpojuma izpildes termiņu. Ja izvēlētajam pakalpojuma izpildes termiņam ir iespējama atlaide, pieejama izvēlne paredzētās atlaides grupas norādīšanai:

 • Atbildes saņemšanas veids un vieta – norādiet atbildes saņemšanas veidu:

Portālā – ja vēlaties izziņu lejupielādēt portālā;

Pa pastu – ja vēlaties saņemt atbildi pa pastu. Tādā gadījumā aktualizējiet atbildes saņemšanas adresi, ja tā atšķiras no iepriekš pieprasījumā norādītās adreses;

Uz e-pastu – ja vēlaties saņemt izziņu savā e-pastā;

Arhīvā – ja vēlaties saņemt atbildi kādā no arhīva klientu apkalpošanas centriem. No izvēles saraksta izvēlieties arhīvu:

 • Ieklikšķiniet izvēles rūtiņā, ja apliecināt, ka norādītā informācija ir patiesa:

 1. Kad pieprasījuma forma aizpildīta, noklikšķiniet uz [Iesniegt].
 2. Ja pieprasījums nav aizpildīts korekti, sistēma attēlo paziņojumu ar norādi uz nekorekti aizpildīto informāciju. Papildiniet pieprasījumu un noklikšķiniet uz [Iesniegt].
 3. Ja pieprasījums aizpildīts korekti, tas tiek iesniegts pakalpojuma sniedzējam. Tiek attēlota pieprasījuma apskates forma (sk. Izziņas pieprasījuma apskate) un paziņojums „Dati veiksmīgi saglabāti”. Šajā formā turpmāk varat sekot līdzi pieprasījuma statusam.