Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

LNA iznomātie nekustamie īpašumi

 

Nomas objekts:
 

Rīga, Šķūņu iela 11, kadastra apzīmējums - 0100 006 0042 001, otrā stāva biroja telpa Nr.1 ar kopējo platību 17,3 kv.m. Nomas maksa ir 17,79 EUR par katru kalendāro mēnesi. Nomas maksa ir aprēķināta un noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" 6.punktu, 6.4.apakšpunktu, 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 79. un 81.punktu un 3.nodaļu.

Nomnieks - Latvijas Okupācijas izpētes biedrība, reģistrācijas numurs - 40008018848. Nomas objekta lietošanas mērķis ir sabiedriskā labuma organizācijas darbības nodrošināšana.

Līgums noslēgts 21.02.2019. Apakšnomnieks uzsācis telpu lietošanu saskaņā ar līgumu ar 01.01.2019. Līgums stājās spēkā ar tā reģistrācijas brīdi VAS "Valsts Nekustamie īpašumi" un ir spēkā līdz 31.12.2021.

 

Pamatojoties uz 02.04.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr.180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" punktiem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 un 6.3, piemērota nomas maksas atlaide 30% apmērā par 2020. gada aprīļa, maija un jūnija mēnešiem saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva 01.07.2020. rīkojumu Nr.LV_LNA-1.4.2./50.


Nomas objekts:

Rīga, Ata iela 1, kadastra numurs - 0100 036 0127, 2.stāva telpas Nr. 31.-46 470 m2 platībā. Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai, nomas maksa par objektu kopā 618,86 EUR (bez PVN). Tiek turpinātas (pārjaunotas) nomas attiecības ar esošo nomnieku kopš 2011.gada – NBS Nodrošinājumu pavēlniecība, reģ. Nr.90001259776. Nomas objekta lietošanas mērķis ir Nacionālo bruņoto spēku orķestra darbības nodrošināšana. Nomas līgums noslēgts 30.05.2019., stājies spēkā 30.05.2019. ar līguma reģistrāciju VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Nomas termiņš 01.01.2019.- 31.12.2021.


Nomas objekts:

Madona, Rīgas iela 4, kadastra numurs - 7001 001 0001, 3.stāva biroja telpas Nr. 61.-62  40.5 m2 platībā . Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai, nomas maksa 1,70 EUR/m2 mēn (bez PVN), nomas maksa par objektu kopā 68,85 EUR (bez PVN). Tiek turpinātas (pārjaunotas) nomas attiecības ar esošo nomnieku kopš 2011.gada – SIA "IM BŪVE", Reģ. Nr.45403014696. Nomas objekta lietošanas mērķis ir biroja darbības nodrošināšanas vajadzības. Nomas līgums noslēgts 03.04.2019., stājies spēkā 09.05.2019. ar līguma reģistrāciju VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Nomas termiņš 01.01.2019.- 31.12.2021.

 


Nomas objekts:

Madona, Rīgas iela 4, kadastra numurs - 7001 001 0001, 3.stāva biroja telpas Nr. 65 un Nr.70 52.7 m2 platībā. Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai, nomas maksa 1,65 EUR/m2 mēn (bez PVN), nomas maksa par objektu kopā 86,96 EUR (bez PVN). Tiek turpinātas (pārjaunotas) nomas attiecības ar esošo nomnieku kopš 2011.gada – Sabiedrību ar ierobežotu atbildību mācību centru "Austrumvidzeme", Reģ. Nr.43203002681. Nomas objekta lietošanas mērķis ir biroja darbības un tālākizglītības kursu nodrošināšanas vajadzības. Nomas līgums noslēgts 18.04.2019., stājies spēkā 18.04.2019. ar līguma reģistrāciju VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Nomas termiņš 01.01.2019.- 31.12.2021.

Pamatojoties uz 02.04.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr.180 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" punktiem 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 un 6.3, piemērota nomas maksas atlaide 30% apmērā par 2020. gada aprīļa, maija un jūnija mēnešiem saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva 01.07.2020. rīkojumu Nr.LV_LNA-1.4.2./48.

Pamatojoties uz 14.07.2020. MK noteikumu Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" punktiem 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 5.2. piemērota nomas maksas atlaide 30% apmērā par 2020.gada novembra un decembra mēnešiem saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva 02.02.2021. rīkojumu Nr.LV_LNA-1.4.2./9.


Nomas objekts:

Rīga, Skandu iela 14, kadastra numurs 0100 080 2003,  nojume 599 m2 platībā un funkcionāli piesaistītais zemes gabals 1250 m2 platībā. Nomas maksa 1,00 EUR/m2 mēn (bez PVN), nomas maksa par objektu kopā 599,00 EUR (bez PVN). Tiek turpinātas (pārjaunotas) nomas attiecības ar esošo nomnieku kopš 2011.gada – SIA "KATLERI", Reģ. Nr.40103073727. Nomas objekta lietošanas mērķis ir saimnieciskās darbības nodrošināšana, izmantojot nojumi un zemi atbilstoši to lietošanas veidam. Nomas līgums noslēgts 18.04.2019., stājies spēkā 18.04.2019. ar līguma reģistrāciju VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Nomas termiņš 01.01.2019.- 31.12.2021.

 


Uz augšu

alt