Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Iesniegto pieprasījumu apskate

Lai skatītu savus pieprasītos pakalpojumus, atbildes uz pieprasījumu, kā arī saņemtās datnes:

  1. Autentificējieties portālā (sk. Autentificēšanās portālā).
  2. Noklikšķiniet uz sava lietotājvārda portāla augšējā joslā – tiek atvērta lietotāja konta loga sadaļa „Konts”.
  3. Atveriet lietotāja konta loga sadaļu „Pakalpojumi” – tiek atvērts iesniegto pieprasījumu saraksts:

Sarakstā pieprasījumi attēloti saraksta veidā sakārtoti pēc pieprasīšanas datuma, kur augšpusē – jaunākie pieprasījumi.

Atverot pieprasījumu sarakstu, sākotnēji tiek attēloti pieprasījumi, kas iesniegti, sākot ar iepriekšējo mēnesi. Lai atlasītu citā laika periodā iesniegtos pieprasījumus, izmantojiet atlases filtru virs saraksta – ierakstiet datumu no un/vai datumu līdz un noklikšķiniet uz [Atlasīt].

Piezīme! Atlasīt var pieprasījumus laika periodā ne garākā kā 6 mēneši.

Par katru pieprasījumu sarakstā tiek attēlots:

Pieprasīšanas datums – noklikšķinot uz šī datuma, tiek atvērts pieprasījuma apskates logs;

Statuss – pieprasījuma statuss.

Piezīme! Pieprasījuma statusi atšķiras atkarībā no pieprasījuma veida. Skatiet informāciju par statusiem pie atbilstošā pieprasījuma apskates formas apraksta.

Numurs – pakalpojuma sniedzēja pieprasījumam piešķirtais numurs;

Veids – pieprasījuma veids.

Ja pieprasījumam pievienotas izsniedzamās datnes – izziņas vai dokumentu kopijas, pie ieraksta attēlota ikona . Uzklikšķiniet uz ikonas, lai izvērstu ierakstu un skatītu datnes. Lai atvērtu vai lejupielādētu pievienoto datni, noklikšķiniet uz datnes nosaukuma. Ierakstu var savērst, noklikšķinot uz ikonas .

 


Uz augšu

alt