Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Dokumenta pieprasījuma iesniegšana lasītavā

Dokumenta pieprasījumu lasītavā var iesniegt uz apstiprināta iesnieguma pamata.

Lai iesniegtu pētnieka dokumenta pieprasījumu lasītavā:

  1. Autentificējieties portālā (sk. Autentificēšanās portālā).
  2. Atveriet apstiprināto iesniegumu, noklikšķinot uz pieteikuma datuma, kas attēlots kā hipersaite (sk. Iesnieguma apskate).
  3. Noklikšķiniet uz [Dokumenta pasūtīšana lasītavā] – tiek atvērts pieprasījums dokumenta pasūtīšanai lasītavā:
  4. Lai pievienotu dokumenta identifikatoru, noklikšķiniet uz [Pievienot manuāli] – tiek atvērta dokumenta pievienošanas forma (sk. Dokumenta manuāla pievienošana).
  5. Ievadiet paredzēto apmeklējuma datumu un, ja nepieciešams, papildu informāciju.
  6. Lai dzēstu pievienoto dokumentu no pieprasījuma, noklikšķiniet uz [Dzēst].
  7. Kad pievienoti visi dokumentu identifikatori, noklikšķiniet uz [Pieprasīt] – pieprasījums tiek iesniegts, un tas tiek attēlots apskates režīmā.

Sekot līdzi pieprasījuma statusam, kā arī informācijai par lasītavu, kurā pieejams dokuments, dokumentu izsniegšanas datumam, noraidīšanas iemeslam, ja tāds ir, var apskates formā (sk. Dokumentu pieprasījuma apskate).

 


Uz augšu

alt