Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Pārrobežu E-arhīvs

 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros no 2012. – 2014. gadam tiek īstenots projekts Pārrobežu E-arhīvs (Cross Border E-archive). Šā projekta ietvaros sadarbojas biedrība „Ideju forums”, Latvijas Nacionālais arhīvs, Igaunijas Nacionālais arhīvs un Sanktpēterburgas Informācijas un analītiskais centrs (granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.2./ELRI-167/2011/21). Projekta īstenošanai piešķirts 1 096 372,26 eiro programmas līdzfinansējums.
 
Projekta mājas lapa: http://earchive-estlatrus.eu/home
 
 
Šeit atrodama informācija par projekta attīstību 2012. gada aprīlī - septembrī un oktobrī - decembrī.

 

 

 


Uz augšu

alt