Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Pieprasījums ar pilnvarojumu

Lai iesniegtu izziņas pieprasījumu datu par citu personu pasūtīšanai un saņemšanai:

  Autentificējieties portālā (sk. Autentificēšanās portālā).
 1. Atveriet sadaļu portālā Pakalpojumi - E-pakalpojumi - Arhīva izziņas pieprasīšana
 2. Izvēlieties izziņas veidu "Pieprasījums ar pilnvarojumu (veidlapa)"
 3. Aizpildiet izziņas pieprasījuma formu, ņemot vērā, ka obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *:
 • Personas dati – norādiet kontakttālruni un savu adresi, izvēloties valsti, pilsētu, novadu vai pagastu, ierakstot adresi un pasta indeksu:

 • Pieprasījuma saturs – noklikšķiniet uz [Norādīt] un atzīmējiet pieprasījuma tēmu un vienu vai vairākas apakštēmas, aizpildiet atbilstošās tēmas formas laukus un norādiet atbildes veidu. Ja nepieciešams, ierakstiet papildu informāciju atbilstošajā laukā:

 • Vai sagatavoto izziņu iesniegsiet institūcijā – ja izziņa iesniedzama institūcijā, ieklikšķiniet izvēles rūtiņā un ierakstiet institūcijas nosaukumu. Šādā gadījumā arhīvs izziņu nosūta arī institūcijai. Ja izziņa nav iesniedzama institūcijā, izvēles rūtiņu un teksta lauku atstājiet neizpildītu:

 • Par mirušu radinieku – ja dati tiek pieprasīti par mirušu radinieku, ieklikšķiniet izvēles rūtiņā un ierakstiet datus par mirušo radinieku – vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datus, radniecību ar izziņas pieprasītāju, kā arī miršanas apliecības datus:

 • Pēc pilnvarojuma – ja izziņa tiek pieprasīta pēc pilnvarojuma, ieklikšķiniet izvēles rūtiņā un ierakstiet pilnvarotāja datus un prasīto informāciju par pilnvaru:

 • Pievienotie dokumenti – lai pievienotu izziņai dokumentus, noklikšķiniet uz [Pievienot] un augšupielādējiet datni, izmantojot operētājsistēmas standarta saskarni:

 • Pakalpojuma informācija – norāda vēlamo pakalpojuma izpildes termiņu. Ja izvēlētajam pakalpojuma izpildes termiņam ir iespējama atlaide, pieejama izvēlne paredzētās atlaides grupas norādīšanai:

 • Atbildes saņemšanas veids un vieta – norādiet atbildes saņemšanas veidu:

Portālā – ja vēlaties izziņu lejupielādēt portālā;

Pa pastu – ja vēlaties saņemt atbildi pa pastu. Tādā gadījumā aktualizējiet atbildes saņemšanas adresi, ja tā atšķiras no iepriekš pieprasījumā norādītās adreses;

Uz e-pastu – ja vēlaties saņemt izziņu savā e-pastā;

Arhīvā – ja vēlaties saņemt atbildi kādā no arhīva klientu apkalpošanas centriem. No izvēles saraksta izvēlieties arhīvu:

 • Ieklikšķiniet izvēles rūtiņā, ja apliecināt, ka norādītā informācija ir patiesa:

 1. Kad pieprasījuma forma aizpildīta, noklikšķiniet uz [Iesniegt].
 2. Ja pieprasījums nav aizpildīts korekti, sistēma attēlo paziņojumu ar norādi uz nekorekti aizpildīto informāciju. Papildiniet pieprasījumu un noklikšķiniet uz [Iesniegt].
 3. Ja pieprasījums aizpildīts korekti, tas tiek iesniegts pakalpojuma sniedzējam. Tiek attēlota pieprasījuma apskates forma (sk. Izziņas pieprasījuma apskate) un paziņojums „Dati veiksmīgi saglabāti”. Šajā formā turpmāk varat sekot līdzi pieprasījuma statusam, kā arī – ja izziņas saņemšanas veidu norādījāt „portālā” – saņemt sagatavoto izziņu.

 


Uz augšu

alt