Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Virtuālās izstādes

Istādes teksts

2021. gada 14. jūnijā aprit 80. gadu, kopš Latvijas iedzīvotāju pirmās masveida deportācijas. Atceres pasākumu ietvaros, Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Latvijas Politiski represēto biedrībām, Latvijas muzejiem, kultūras institūcijām atklāj virtuālo izstādi: "1941.gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos". Projekts tika aizsākts pirms 10 gadiem un publicēto materiālu apjoms laika gaitā tika papildināts: fotogrāfijas, deportēto atmiņas, LNA arhīva dokumenti, dati par deportēto skaitu katrā apriņķī un dokumenti no privātpersonu arhīviem.

Virtuālā izstāde apskatāma tīmekļa vietnē: www.archiv.org.lv/  

 Afiša
 Latvijas Nacionālais arhīvs piedāvā jaunu virtuālo izstādi "BATUN. Par Baltijas tautu brīvību un neatkarību", kas caur arhīva dokumentu prizmu atspoguļo lielākās trimdas baltiešu organizācijas BATUN (Baltic Appeal to the United Nations) darbību no 1965. gada līdz 90. gadu sākumam un raksturo šīs organizācijas lomu nacionālpolitiskajos procesos, kas saistīti ar cilvēktiesībām, Baltijas valstu neatkarības atgūšanu un šo valstu uzņemšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā.Izstāde apskatāma interneta vietnē: - http://www.archiv.org.lv/diaspora/batun/


Photo

Latvijas Nacionālais arhīvs interesentiem piedāvā savu jaunāko virtuālo izstādi „Latvieši Lielbritānijā”, kas tapusi kopā ar Latviešu nacionālo padomi Lielbritānijā. Izstādes galvenā uzmanība vērsta uz laika posmu no 1947.gada, kad pēc Otrā pasaules kara Lielbritānijā no Vācijas bēgļu nometnēm ieradās vairāki tūkstoši latviešu. Latviešu dzīve Lielbritānijā atspoguļota vairākās izstādes tēmās – ieceļošanas sākums, organizācijas, sabiedriskie īpašumi, sabiedriskā dzīve, kultūra un politiskās aktivitātes -, aptverot laiku līdz pat 90.gadu vidum, kad beidzās pēckara politiskā trimda.
 

Izstāde apskatāma interneta vietnē: http://www.archiv.org.lv/latviesi_lielbritanija//>


 

 

Photo

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar vienu no lielākajām 20.gs. Latvijas rūpnīcām un izceltu tās 100 gadu jubilejas faktu, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs kopā ar VEF vēstures muzeju ir izveidojis virtuālo izstādi „VEF 100 gadi”. Tā ļauj ielūkoties VEF attīstības, uzplaukuma un dažādu laikmetu radīto peripetiju aspektos un atstātajās vēstures liecībās, kas pēc vairāku gadu desmitu pavadīšanas arhīvu fondos ir redzamas plašākai sabiedrībai.
 

Izstāde apskatāma interneta vietnē: http://www.archiv.org.lv/vef100//>


 

2017. gada 1. jūnijā LNA Latvijas Valsts arhīvs atklāja virtuālo izstādi MĀRIS BIŠOFS. IDEJAS. Izstāde atspoguļo mākslinieka radošās darbības nozīmīgākos periodus Latvijā, Krievijā, Izraēlā, ASV, un ietver tēmas ar nezūdošu aktualitāti. Zīmējumu un fotogrāfiju atlase izstādei veikta kopā ar mākslinieku M. Bišofu, kurš LNA Latvijas Valsts arhīvam dāvinājis plašu savu darbu kolekciju - vairāk nekā 8 000 oriģinālu.

Izstāde apskatāma interneta vietnē: http://www.archiv.org.lv/Bisofs.Idejas/


Photo

2016. gada 29. decembrī LNA Latvijas Valsts arhīvā atklāta Latvijas Nacionālā arhīva speciālistu veidotā virtuālā izstāde: Gleznotāja Ērika Gulbe. 1916-2016. Ar šo virtuālo izstādi Latvijas Nacionālais arhīvs atzīmē gleznotājas Ērikas Gulbes simto dzimšanas gadskārtu. Izstādē apskatāmas gleznas, studijas, personas dokumenti, sarakste, fotogrāfijas, publikācijas par mākslinieci, izstāžu katalogi.

 

Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/erika_gulbe/

 


 

Photo2016. gada 16. novembrī Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā tika atklāta Latvijas Nacionālā arhīva speciālistu veidotā virtuālā izstāde: Brīvības piemineklis. 1935-2015. Izstādē publicēti dokumenti, fotogrāfijas, periodikas materiāli un kinohronika par Brīvības pieminekļa tapšanu un dažādajām norisām 80.gadu laikā.

 

Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/brivibas_piemineklis/

 


Photo2016. gada 16. jūnijā "Stūra mājā" tika atklāta Latvijas Nacionālā arhīva speciālistu veidotā virtuālā izstāde: Vēlēšanas bez izvēles par 1940. gada "Tautas Saeimas" vēlēšanām un 1941. gada PSRS Augstākās padomes vēlēšanām Latvijā.

 

Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/velesanas1940/

 

 


Photo

2014. gada 9. oktobrī Latvijas Nacionālajā arhīvā tika atklāta Baltijas valstu vēstures speciālistu veidotā virtuālā izstāde: Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā. 1944 – 1951.

 
 
 
Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/baltijas_dp_vacija/

Photo

2013. gada 13. decembrī viesnīcas Radi un Draugi konferenču zālē tika atklāta Latvijas Nacionālā arhīva speciālistu veidotā virtuālā izstāde: 1983. gada politiskās prāvas okupētajā Latvijā.

 
 
Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/1983/

Photo

2013. gada 24. aprīlī Rīgas Centrālās bibliotēkas Mākslas un mūzikas nodaļā tika atklāta Latvijas Nacionālā arhīva speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: Mākslinieks Alfejs Bromults 1913 – 1991.

 
 
Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/bromults/

Photo2013. gada 5. aprīlī Latvijas Okupācijas muzejā pasākuma Astra – nacionālās pretošanās simbols ietvaros tika atklāta Latvijas Nacionālā arhīva speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: Tiesas procesi pret Gunāru Astru.

 
 
Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/astra/

Photo2012. gada 13. decembrī LNA Latvijas Valsts Vēstures arhīvā tika atklāta Latvijas Nacionālā arhīva un LU Latvijas Vēstures institūta speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam.

 
 
Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/hercogiste/

Photo2011. gada 23. augustā Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā tika atklāta Latvijas Nacionālā arhīva speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: 1941. gada 14. jūnijs Latvijas apriņķos.

 
 
Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/aprinki1941/

Photo2011. gada 19. maijā LNA Latvijas Valsts arhīvā tika atklāta Latvijas Nacionālā arhīva, kā arī Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: Rīgas Pionieru un Skolēnu pils.

 
 
Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/pionierupils/

Photo2009. gada 1. novembrī  tika atklāta Latvijas Valsts arhīva speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā. Izstāde tika veidota sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Čehijā un Čehijas Zinātņu akadēmijas Jaunāko laiku vēstures institūtu.

Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/Praga68/


Photo2009. gada 5. februārī  tika atklāta Latvijas Valsts arhīva speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: Latviešu strēlnieku piemineklis laiku lokos. Izstāde tika veidota sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Arhitektūras muzeju.

 

Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/lspiemineklis/

Photo2008. gada 21. februārī  tika atklāta Latvijas Valsts arhīva speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: Represētie kultūras darbinieki. Izstāde tika veidota sadarbībā ar Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvu, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēku, Latvijas Mākslas akadēmiju, kā arī Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeju.

Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/represetie/

Photo2006. gada 14. jūnijā  tika atklāta Latvijas Valsts arhīva speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Izstāde tika veidota sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūta Nacionālās mutvērdu vēstures projektu. 2007. gada 14. jūnijā šī virtuālā izstāde tika atklāta arī angļu valodā.

Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/dep1941/

Photo2005. gada 4. oktobrī  tika atklāta Latvijas Valsts arhīva speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: Ojāram Vācietim 70.

 

 

Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/vacietis/


Photo2005. gada 11. maijā atklāta Latvijas Valsts arhīva speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: Top grāmata "Aizvestie. 1949. gada 25. marts".

 

 

Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/25marts/


Photo2004. gadā  tika atklāta Latvijas Valsts arhīva speciālistu izveidotā virtuālā izstāde: Mākslinieks Eduards Kalniņš dokumentos un gleznās. Izstāde tika veidota sadarbībā ar Valsts Mākslas muzeju un Latvijas Mākslas akadēmiju.

 

Izstāde apskatāma interneta vietnē: www.archiv.org.lv/kalnins/


 

 


Uz augšu

alt