Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Papīra dokumentu kopijas pasūtīšana

Portāla korektai darbībai, rekomendējam izmantot bezmaksas interneta pārlūkprogrammu Firefox

Pasūtīt papīra dokumentu kopiju

E-pakalpojuma soļi:

1. Kopijas pieprasīšana

Pieprasījumā jānorāda vismaz šāda informācija:

  • klienta kontakttālrunis,
  • klienta faktiskā adrese,
  • vēlamais kopijas saņemšanas termiņš,
  • sagatavoto kopiju saņemšanas veids (portālā; pa pastu uz norādīto adresi; vai saņemt personiski ierodoties arhīvā).

Pēc informācijas norādīšanas Jums jānospiež pogu “Iesniegt”. Kad informācija ir veiksmīgi saglabāta, arhīvā tiek uzsākta pieprasījuma apstrāde.

 

2. Pakalpojuma izvērtēšana un kopiju sagatavošana

Arhīvs izvērtē, vai ir iespējams sagatavot pieprasītās kopijas. Ja kopijas nav iespējams sagatavot (piemēram, ja dokumenta oriģināls ir ļoti sliktā fiziskā stāvoklī), tad arhīvs var noraidīt visu pieprasījumu vai tā daļu. Noraidījuma gadījumā klientam tiek paziņots noraidīšanas pamatojums.

Ja nepieciešama papildus informācija, tad arhīvs pieprasa klientam papildziņas. Informāciju par papildziņu pieprasīšanu klientam nosūta uz e-pastu un uz lietotāja kontu portālā.

Papildziņas klients var iesniegt portālā, pieprasījuma blokā “Sarakste ar pakalpojuma izpildītāju”. Papildziņas iesniedz nospiežot pogu “Pievienot” un laukā “Sarakste” ierakstot pieprasīto informāciju, vai arī pievienojot datni (failu), kurā atrodamas nepieciešamās papildziņas.

Ja iesniegtā informācija ir pietiekoša, arhīvs sagatavo pieprasīto dokumentu kopijas.

 

3. Rēķina sagatavošana

Par pieprasīto kopiju sagatavošanu, arhīvs, saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādi, sagatavo rēķinu un nosūta to klientam.

 

4. Kopiju piegāde.

Sagatavotās kopijas klients var saņemt pēc tam, kad arhīvs par tām ir saņēmis rēķinā noteikto samaksu. Kopijas var saņemt veidā, kuru klients ir norādījis savā iesniegumā (portālā; pa pastu uz norādīto adresi; vai saņemt personiski ierodoties arhīvā).

 

 


Uz augšu

alt