Lūdzu uzgaidiet...

Latvijas Valsts arhīva datubāze

LNA Latvijas Valsts arhīva datubāze satur izvērstu informāciju par šajā arhīvā uzkrātajiem dokumentiem:

Latvijas Republikas perioda fondiem (kopš 1990. gada 4. maija)

Trimdas latviešu organizācijām (kopš 1944. gada)

Personu fondiem

Latvijas PSR perioda fondiem (no 1940. g. līdz 1941. g. un no 1944. g. līdz 1990. gadam)

Latvijas sociāldemokrātisko un komunistisko organizāciju fondiem (no 1899. g. līdz 1940. gadam)

Latvijas Komunistiskās partijas un Latvijas Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības organizāciju fondiem (no 1940. g. līdz 1991. gadam)