Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Kopiju pasūtīšana

Latvijas Nacionālais arhīvs izgatavo arhīva dokumentu kopijas:

 

Arhīva dokumentu kopijas var pasūtīt:

  1. Iesniedzot rakstisku pieprasījumu, kurā jānorāda:
  • pieprasītāja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi u.c. kontaktinformāciju;
  • vēlamo kopijas formātu: analogs vai digitāls,
  • kopijas veidu: apliecināta vai neapliecināta kopija;
  • arhīva dokumenta identifikatoru – arhīva fonda, uzskaites saraksta, lietas un lapas numuru, ja tie zināmi;
  • pēc iespējas precīzāka informācija par arhīva dokumentu (nosaukums, datējums, autors, ziņas par notikumu, personu, faktu, uz ko tas attiecas utt.) ja precīzs dokumenta identifikators nav zināms;
  • kopijas saņemšanas veidu: pa pastu, e-pastu, uz vietas arhīvā.

Institūcija pieprasījumu iesniedz uz oficiālas iestādes veidlapas, kurā redzams institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kuru paraksta iestādes vadītājs vai tā pilnvarota persona.

2. Atlasot dokumentus arhīva lasītavā

3. Izmatojot e-pakalpojumu tiešsaistē

 

Arhīvs izsniedz:

  • Apliecinātas arhīva dokumentu kopijas, kas ir noformētas ar apliecinājuma uzrakstu, līdz ar to tās ir ar juridisku spēku un var būt par pamatu valsts un pašvaldību institūciju administratīvo aktu izdošanai,
  • Neapliecinātas arhīva dokumenta kopijas, kas noformētas, norādot tikai dokumenta identifikatoru, izmantojamas informatīviem un pētnieciskiem mērķiem.

 

Samaksa par arhīva dokumentu kopijām

Arhīva dokumentu kopiju sagatavošana ir maksas pakalpojums.

Samaksas lielumu arhīva dokumentu kopijai nosaka saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Arhīva dokumentu kopijas saņemšana

 Kopijas iespējams saņemt pa pastu, e-pastu (digitālās) vai uz vietas arhīvā. Kopiju saņemšanas veidu jānorāda pieprasījumā.

 

 


Uz augšu

alt