Saite uz Mani e-pakalpojumi

Saite uz Facebook Saite uz Twitter Saite uz YouTube

 

Lūdzu uzgaidiet...

Lasītavas

Lasītavas apmeklējumi atļauti tikai ar iepriekšēju pierakstu. Ierodoties Arhīvā jāievēro Klātienes pakalpojumu saņemšanas noteikumi!


Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās ikviens interesents var bez maksas iepazīties ar attiecīgajā arhīvā uzkrātajiem dokumentiem un arhīva uzziņu sistēmu.

Kārtību, kādā persona arhīva lasītavās var izmantot Latvijas Nacionālajā arhīvā glabātos dokumentus, nosaka Dokumentu izmantošanas kārtība Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās, spēkā no 25.06.2018. (PDF formātā)

Par šo noteikumu neievērošanu lasītājam var liegt pieeju Latvijas Nacionālajā arhīvā uzkrātajiem un glabātajiem dokumentiem.

 

Lasītavās var saņemt šādus pakalpojumus:

 • Pētīt attiecīgajā arhīvā uzkrātos dokumentus (dokumentus darbam lasītavā var pasūtīt arī tiešsaistē);
 • Izmantot arhīva uzziņu sistēmu: aprakstus, uzskaites sarakstus, elektroniskos reģistrus un datubāzes, arhīva fondu rokasgrāmatas, ceļvežus, rādītājus, arhīva fondu vēsturiskās izziņas, dokumentu tematiskos un priekšmetu katalogus un rādītājus u.c.;
 • Saņemt lasītavas darbinieku konsultācijas par dokumentu saturu un sastāvu;
 • Pasūtīt arhīva dokumentu kopijas (kopiju izgatavošana ir maksas pakalpojums);
 • Izmantot arhīva aprīkojumu audiovizuālo dokumentu demonstrēšanai un atskaņošanai (speciālā arhīva aprīkojuma izmantošana lasītavās ir maksas pakalpojums).

N.B. Gadījumā, ja lasītāja pieprasītajiem arhīva dokumentiem ir izveidota izmantošanas kopija (t.i., dokumentu oriģināli ir mikrofilmēti vai digitalizēti), izmantošanai lasītavā izsniedz šo izmantošanas kopiju. Šo dokumentu oriģinālus lasītavā izsniedz tikai gadījumos, kad pētījuma mērķis ir attiecīgā dokumenta oriģināla izpēte

 

Reģistrācija darbam lasītavā

Lai reģistrētos darbam arhīva lasītavā, nepieciešams iesniegums.

Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, adrese, izglītība un zinātniskais grāds, mācību iestāde vai darba vieta (ja pētāt dokumentus darba vietas uzdevumā vai studijām), pētījuma mērķis, tēma un hronoloģiskie ietvari.

Iesnieguma veidlapu var atrast šeit, to var saņemt un aizpildīt arhīvā. Darbam lasītavā var reģistrēties arī tiešsaistē mūsu portālā.

Uzsākot darbu arhīva lasītavā, persona uzrāda lasītavas darbiniekam personu apliecinošu dokumentu.

 

Ierobežotas pieejamības dokumentu izmantošana

Saskaņā ar Arhīvu likumu vairākām arhīva dokumentu grupām ir noteikti pieejamības ierobežojumi.

Pieejamība ir ierobežota arī tiem arhīva dokumentiem, kas satur informāciju par valsts noslēpumu, komercnoslēpumu, personas privāto dzīvi un sensitīvus personas datus. Pieejamību šādai informācijai  ierobežo Fizisko personu datu aizsardzības likums, Informācijas atklātības likums, likums “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”likums “Par valsts noslēpumu”.

Ja lasītājs vēlas pasūtīt lasītavā arhīva dokumentus, kuriem saskaņā ar likumu ir noteikti pieejamības un izmantošanas ierobežojumi, tad lasītājam jāiesniedz vai jāuzrāda:

 • pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, prokuratūras, tiesas rakstisku pieprasījumu (pilnvarojumu);
 • zinātnisko kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (diplomu);
 • studējošā augstskolas fakultātes dekāna apstiprinātu pieprasījumu, kurā norādīta studējošā zinātniskā vai pētnieciskā darba tēma;
 • zinātniskās institūcijas, bibliotēkas vai muzeja vadītāja apstiprinātu pieprasījumu tā darbiniekam;
 • zinātniskās institūcijas vai akreditētas bibliotēkas, vai akreditēta muzeja vadītāja rekomendāciju fiziskai personai;
 • tās institūcijas rakstveida atļauju, kura noteikusi dokumentam pieejamības ierobežojumus;
 • tās personas rakstveida atļauju, uz kuru dokuments attiecas, vai pēc personas nāves, tās laulātā vai tuvākā lejupejā vai augšupejā mantinieka rakstveida atļauju.

 

Arhīva lasītavu darba laiki un kontaktinformācija:

 


Uz augšu

alt