Dokumentu kopiju saņemšana portālā


Ja iesniedzot dokumentu kopiju pieprasījumu, atbildes saņemšanas vietu un veidu norādījāt „Portālā”, tad sagatavotās dokumentu kopijas pieejamas pieprasījuma formā, kur tās var lejupielādēt un saglabāt uz sava datora. Dokumentu kopiju datnes pieprasījuma formā ir pieejamas, kad pieprasījums ir izpildīts, t.i., tā statuss ir „Izpildīts”.

Lai lejupielādētu saņemto dokumentu kopiju datnes:

  1. Autentificējieties portālā (sk. Autentificēšanās portālā).
  2. Atveriet savu iesniegto pieprasījumu sarakstu, uzklikšķinot lietotājvārdam un atverot sadaļu „Pakalpojumi”:

Ja dokumentu kopijas pieprasījumam pievienotas izsniedzamās datnes, pie ieraksta attēlota ikona

Uzklikšķiniet uz ikonas, lai izvērstu ierakstu un skatītu datnes. Lai atvērtu vai lejupielādētu pievienoto datni, noklikšķiniet uz datnes nosaukuma. Ierakstu var savērst, noklikšķinot uz ikonas