Dokumenta manuāla pievienošana (dokumentu pasūtīšana portālā)


Lai iesniegtu pētnieku dokumentu pieprasījumu lasītavā vai arī papīra dokumentu kopiju pieprasījumu, pakalpojuma pieprasītājam jānorāda arhīvs, fonds, uzskaites saraksts un nepieciešamo glabājamo vienību numuri.

Formu atver pētnieku dokumentu pieprasījuma formā (sk. Dokumenta pieprasījuma iesniegšana lasītavā) vai papīra dokumentu kopiju pieprasījumu formā (sk. Papīra dokumenta kopiju pasūtīšanas pieprasījuma iesniegšana), blokā Pieprasījums noklikšķinot uz [Pievienot manuāli].

Lai norādītu nepieciešamos dokumentus:

  1. Ievadiet informāciju par arhīvu un fondu, ņemto vērā, ka obligāti aizpildāmie lauku atzīmēti ar *:

Piezīme! Lauki Fonda liters un Fonda numurs pieejami, ja ir norādīts arhīvs.

Tiek attēlots norādītā fonda nosaukums. Ja šāds fonds (ar norādīto litera numuru un fonda numuru izvēlētajā arhīvā nav atrasts, tiek attēlots atbilstošs paziņojums. Precizējiet ievadīto informāciju.

  1. Ievadiet uzskaites saraksta un litera datus:

Piezīme! Lauki Uzskaites saraksts un Liters pieejami tikai tad, ja ir atrasts atbilstošais fonds.

  1. Ievadiet glabājamo vienību datus (numuru intervālu, vai arī numuru un literu) un, ja nepieciešams, piezīmes:
  1. Ja nepieciešams pievienot jaunas rindas glabājamo vienību norādīšanai, noklikšķiniet uz [Pievienot vēl].

Piezīme! Vienā pieprasījumā var būt ne vairāk kā 40 glabājamo vienību ierakstu.

  1. Pievienojiet norādītās glabājamās vienības pieprasījumam, noklikšķinot uz [Pievienot].

Piezīme! Šī darbība nav pieejama, ja nav norādīta neviena glabājamā vienībā.